THAY ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN 4.0

THAY ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN 4.0
 
Gần đây, khi chủ đề thay đổi trong kỷ nguyên 4.0 đang được nhắc đến như một cụm từ phổ biến tại Việt Nam. Nhiều người cũng lo lắng rằng họ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực về nhân sự và tài chính cũng có nhiều hạn chế, vậy làm sao có thể bắt kịp với những xu hướng mới để thay đổi mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên 4.0
 
Cụm từ công nghiệp 4.0 (Industry 4.0) là cụm từ xuất phát từ nước Đức, đầu tiên được đề cập bởi thủ tướng Đức Angela Merkel tại hội chợ Hannover năm 2011. Sau đó, cụm từ này được phát triển một cách mạnh mẽ trong nền kinh tế Đức và ngày càng ảnh hưởng đến các quốc gia khác cũng đang chuyển biến mô hình sản xuất và kinh doanh của mình trong kỷ nguyên này.

Đi kèm theo kỷ nguyên 4.0 thì mô hình kinh doanh cũng phải thay đổi, vậy mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên 4.0 là chú trọng đến những điều gì.
 
Trước đây, nếu như một doanh nghiệp muốn thỏa mãn nhu cầu khách hàng thì các doanh nghiệp sẽ quan tâm đến chỉ số thỏa mãn của khách hàng (Customer Satisfaction), tuy nhiên do sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và thông tin, khách hàng ngày càng trở nên khó tính. Sự hài lòng đang dần được nâng cấp lên thành sự cảm nhận giá trị. Khi nói đến mô hình kinh doanh thì những điều cốt lõi nằm ở giá trị. 
Mô hình kinh doanh theo Zott và ctg (2011) thì được phân loại ra nhiều thành phần khác nhau bao gồm
 • Giá trị đại diện (Value propositions)
 • Hoạt động tạo ra giá trị (Activities of value creation)
 • Các mô hình để có được giá trị (Models of value capturing

Mô hình kinh doanh thì đa dạng và phức  tạp, mô hình kinh doanh là hệ thống kết nối các giá trị bao gồm các chiến lược của doanh nghiệp, khả năng về khoa học công nghệ và tính đổi mới sáng tạo trong các quy trình của doanh nghiệp (Spieth và ctg, 2014). Thay đổi mô hình kinh doanh là điểm quan trọng trong đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Trong nền công nghiệp 4.0, điểm chính yếu là thay đổi nền sản xuất từ đại trà sang nền sản xuất tập trung vào giá trị cần sử dụng của từng khách hàng. Hai điểm chính yếu trong mô hình kinh doanh cần phải lưu ý đó chính là:

 • Áp dụng đổi mới công nghệ vào mô hình kinh doanh phải gắn liền với việc thiết kế mô hình kinh doanh phù hợp và tạo ra các giá trị từ những đổi mới sáng tạo (Chesbrough & Rosenbloom, 2002; Pateli & Giaglis, 2005).
 • Giá trị có thể đạt được nhờ sự đổi mới của mô hình kinh doanh, thông qua việc tái cấu trúc lại
  Các nguồn lực và năng lực hiện có (Zott và Amit, 2010)

Đặc biệt hơn, công nghiệp 4.0 tạo ra hệ thống vật lý ảo, dịch vụ dữ liệu và nền tảng dịch vụ để có thể tạo ra nền tảng cấu trúc dịch vụ thông minh hơn và từ đó tạo ra các mô hình kinh doanh đổi mới sáng có mối quan hệ chặt chẽ với thực tiễn. Những phương thức, cấu trúc và mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng trước đây không thể nào có thể đương đầu với sức mạnh của sự kết nối, mô hình phân phối dựa trên nền tảng vốn là một phần của hệ sinh thái sản xuất lớn hơn.

Các chuỗi sản xuất kỹ thuật số ngày càng phát triển khiến cho việc sản  xuất và cung ứng sản phẩm hay dịch vụ với tốc độ nhanh hơn phương thức sản xuất và cung ứng truyền thống. Trong mô hình sản xuất mới này, các nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ có mức độ am hiểu sâu sắc về khách hàng để có thể cung cấp từng sản phẩm/dịch vụ hay tích hợp các sản phẩm/dịch vụ để cung cấp cho từng cá nhân vào hoàn cảnh và bối cảnh phù hợp.

Sự chuyển đổi mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh kỹ thuật số là điều thiết yếu do vậy khả năng phân tích dữ liệu lớn để có thể kết nối với các khía cạnh nhu cầu khác nhau của khách hàng sẽ đảm bảo rằng khách hàng sẽ nhận được các sản phẩm đột phá trên nền tảng kỹ thuật số. Dịch vụ bán lẻ trực tuyến sẽ phát triển mạnh mẽ và xu hướng mô hình kinh doanh tích hợp dữ liệu khách hàng với quy mô lớn và các đổi mới công nghệ sẽ phát triển một cách mạnh mẽ.


            
            
            

          

Let's Get In Touch!


Ready to start your next project with us? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

Lầu 6 - 307A Nguyễn Trọng Tuyển Quận Phú Nhuận, TPHCM

Email: info@innovators.vn