Xe điện và mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo

Xe điện và mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo.  Các loại xe điện ngày nay đang được phát triển nhanh chóng tại các đô thị, sự phát triển các loại phương tiện này tạo ra một tiềm năng to lớn kết nối các phương tiện bằng điện, hệ thống cung cấp nguồn nhiên…

THAY ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN 4.0

THAY ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN 4.0   Gần đây, khi chủ đề thay đổi trong kỷ nguyên 4.0 đang được nhắc đến như một cụm từ phổ biến tại Việt Nam. Nhiều người cũng lo lắng rằng họ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực về nhân sự và…

Let's Get In Touch!


Ready to start your next project with us? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

Lầu 6 - 307A Nguyễn Trọng Tuyển Quận Phú Nhuận, TPHCM

Email: info@innovators.vn