Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Đổi mới sáng tạo rất quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp. Những sản phẩm và dịch vụ hướng đến đổi mới sáng tạo đối với thị trường mới cũng như những thị trường đang tổn tại, hay kể cả những quy trình sản xuất mới và tái cấu trúc của tổ chức đều là những nhân tố quan trọng đối với thị trường.

Trường Đại học Việt Đức và Chương trình SEPT của trường Đại học Leipzig Đức đã hình thành và phát triển “Cộng Đồng Nhà Sáng Tạo”, là một chương trình tổng hợp nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm các quy trình đổi mới sáng tạo và các công cụ quản trị để phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Các hoạt động bao gồm:

  • Quản trị đổi mới sáng tạo
  • Doanh chủ quốc tế
  • Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp

Quản lý đổi mới sáng tạo hướng đến những phương pháp và các giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp có thể đáp ứng những nhu cầu của khách hàng và thị trường. “Tiếng nói của khách hàng” là điểm quan trọng đầu tiên trong quy trình quản lý đổi mới sáng tạo bao gồm xác định nhu cầu, xu hướng và mong đợi của khách hàng. Nhóm Quản trị đổi mới sáng tạo bao gồm cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm, các khóa huấn luyện định kỳ về các chủ đề liên quan đến quản lý đổi mới sáng tạo.

Chương trình doanh chủ quốc tế tập trung vào các hoạt động bên trong và bên ngoài quốc gia. Trong nhiều năm qua, các doanh nhân đang bắt đầu tìm kiếm các cơ hội thị trường ở nước ngoài để tìm thêm các cơ hội thị trường, khách hàng mới cũng như tìm các lợi thế cạnh tranh so với đối thủ.

Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp là bước quan trọng trong quy trình đổi mới sáng tạo. Nhóm này tập trung vào việc phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp từ quá trình phát triển công nghệ đến quá trình thương mại hóa các ý tưởng đổi mới sáng tạo trong thời đại mạng kết nối vạn vật (IoT). Sự phát triển về công nghệ cũng như các ý tưởng sáng tạo đều đòi hỏi quá trình phân tích mô hình kinh doanh đặc biệt là các điều kiện cần thiết của thị trường cũng như tình hình cạnh tranh cũng như giá trị hướng đến khách hàng.

Let's Get In Touch!


Ready to start your next project with us? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

Lầu 6 - 307A Nguyễn Trọng Tuyển Quận Phú Nhuận, TPHCM

Email: info@innovators.vn