Doanh chủ quốc tế

Chương trình doanh chủ quốc tế tập trung vào các hoạt động bên trong và bên ngoài quốc gia. Trong nhiều năm qua, các doanh nhân đang bắt đầu tìm kiếm các cơ hội thị trường ở nước ngoài để tìm thêm các cơ hội thị trường, khách hàng mới cũng như tìm các lợi thế cạnh tranh so với đối thủ.

Let's Get In Touch!


Ready to start your next project with us? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

Lầu 6 - 307A Nguyễn Trọng Tuyển Quận Phú Nhuận, TPHCM

Email: info@innovators.vn