Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp

Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp là bước quan trọng trong quy trình đổi mới sáng tạo. Nhóm này tập trung vào việc phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp từ quá trình phát triển công nghệ đến quá trình thương mại hóa các ý tưởng đổi mới sáng tạo trong thời đại mạng kết nối vạn vật (IoT). Sự phát triển về công nghệ cũng như các ý tưởng sáng tạo đều đòi hỏi quá trình phân tích mô hình kinh doanh đặc biệt là các điều kiện cần thiết của thị trường cũng như tình hình cạnh tranh cũng như giá trị hướng đến khách hàng.

Let's Get In Touch!


Ready to start your next project with us? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

Lầu 6 - 307A Nguyễn Trọng Tuyển Quận Phú Nhuận, TPHCM

Email: info@innovators.vn