Alpha Vision – Angel fund

Alpha Vision là một quỹ đầu tư thiên thần có trụ sở tại Singapore và đang phát triển nhanh trên toàn khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, Alpha Vision đã đầu tư được 9 startups ở giai đoạn đầu tại Việt Nam với mức đầu tư 50,000$-100,000$/công ty. Ngoài số tiền đầu tư, Alpha…

Let's Get In Touch!


Ready to start your next project with us? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

I.102C, Block A Vietnam Naional Univesity - ITP , HCMC, Vietnam

Email: info@innovators.vn