Alpha Vision – Angel fund

Alpha Vision là một quỹ đầu tư thiên thần có trụ sở tại Singapore và đang phát triển nhanh trên toàn khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, Alpha Vision đã đầu tư được 9 startups ở giai đoạn đầu tại Việt Nam với mức đầu tư 50,000$-100,000$/công ty. Ngoài số tiền đầu tư, Alpha Vision còn trợ giúp các công ty khởi nghiệp strong việc vận hành, phát triển và gọi vốn.

Quỹ đầu tư Alpha Vision đang tổ chức chương trình tăng tốc khởi nghiệp Alpha Accelerator Program (AAP), các công ty khởi nghiệp có thêm cơ hội tìm nguồn vốn tài chính cũng như những hỗ trợ khác để phát triển.

Hiện APP mở cửa mời chào tất cả các startups Việt Nam, không giới hạn lĩnh vực hoạt động nhưng ưu tiên các dự án đã có sản phẩm cùng một lượng khách hàng nhất định.
APP là chương trình tăng tốc khởi nghiệp kéo dài trong hai tháng, được xây dựng bởi Alpha Vision, một quỹ đầu tư thiên thần có trụ sở tại Singapore và đang phát triển nhanh trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Nếu bạn đang khởi nghiệp và có triển vọng tốt về các mảng bán lẻ, F&B, sản xuất, dịch vụ để đồng hành cùng phát triển….thì Startup Race – Quỹ đầu tư Alpha Vision là một lựa chọn tốt.

Các cá nhân, nhóm mong muốn được quỹ đầu tư theo chương trình APP để khởi nghiệp có thể tham khảo thêm thông tin về Alpha Vision và chương trình APP tại website:
http://alphavision.vn/startup-race/

Thông tin báo chí: http://www.thesaigontimes.vn/154566/Co-hoi-cho-startup-tu-chuong-trinh-tang-toc-khoi-nghiep-AAP.html

Let's Get In Touch!


Ready to start your next project with us? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

I.102C, Block A Vietnam Naional Univesity - ITP , HCMC, Vietnam

Email: info@innovators.vn